Obecní úřad

Svatoplukova 16
784 01 ČERVENKA

+420 585 342 166
epodatelna@obeccervenka.cz

Po 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
St 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Rychlé a spřízněné odkazy

Rezervační systém Booked Mikroregion Litovelsko

Jak bude?

Počasí v ČR:
Lokální předpověď:
Počasí

Aktuality z Červenky

Máte-li zájem o zasílání hlášení, přehledu akcí a zpravodaje na svůj email, sdělte nám to pomocí formuláře.

ZmapujTo

Právě se nacházíte zde:   Úvod Obec Červenka informace dle 106/99 Sb.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Obec Červenka

starosta: Ing. Vladimír Navrátil

2. Důvod a způsob založení:

Po komunálních volbách v listopadu r. 1990 se obec Červenka osamostatnila z integrované správy města Litovle, kde takto byla začleněna od roku 1975. Na ustavujícím zasedání dne 7.12.1990 byly ověřeny výsledky voleb. Z celkem navržených 40 kandidátů bylo zvoleno 12 členů OZ. Na základě předchozích jednání všech politických stran a hnutí ze dne 3.12.1990 byl zvolen veřejným hlasováním starosta obce pan František Dušek, místostarostou pan ing. Antonín Lilek.

3. Organizační struktura:

tabulka

4. Kontaktní spojení:

adresa: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

úřední hodiny: 
pondělí: 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
středa:  8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

telefon:+420 585 342 166

fax: +420 585 341 860

oficiální WWW: http://www.obeccervenka.cz

podatelna elektronické pošty: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

podatelna elektr. pošty s elektronickým podpisem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Svatoplukova 16
784 01 Červenka

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Svatoplukova 16
784 01 Červenka

4.3 Úřední hodiny

pondělí: 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
středa:  8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

podatelna:+420 585 342 166
starosta: +420
585 341 860
starosta (mobil): +420 724 178 499
místostarosta (mobil): +420 724 178 443
evidence obyvatel: +420 724 088 966
údržba veřejné zeleně: +420 602 533 669

4.5 Čísla faxu

+420 585 341 860

4.6 Adresa internetové stránky

www.obeccervenka.cz

4.7 Další elektronické adresy

podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
starosta: starosta@obeccervenka.cz
místostarosta: mistostarosta
@obeccervenka.cz
účetní: ucetni
@obeccervenka.cz
evidence obyvatel: svobodova
@obeccervenka.cz
poplatky: harszlakova
@obeccervenka.cz

5. Případné platby můžete poukázat:

na účet 23621811/0100, vedený u KB Litovel

6. IČ:

00635740

7. DIČ:

CZ00635740

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Veřejné dokumenty - Rozpočet obce

9. Žádosti o informace:

Veřejné dokumenty - Žádosti občanů

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat  ve stanovené lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, písemné odvolání. Toto odvolání se podává prostřednictvím  Obecního úřadu Červenka.

Jestliže se týká rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací spadajících  do samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce.

V případě, že se rozhodnutí o odmítnutí žádosti týká informací spadajících do přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Olomouckého kraje. K tomu se také kompletní spisový materiál týkající se odvolání postoupí do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad Olomouckého kraje  nebo starosta obce rozhodne o odvolání do 15 dnů od podání odvolání povinným subjektem.V tomto rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a zamítne odvolání, nebo  vydá rozhodnutí o rozsahu v jakém bude informace poskytnuta.  Obecní úřad je tímto právním názorem vázán. Rozhodnutí o odvolání je konečné a odvolat se proti němu nelze. Je možné rozhodnutí o odvolání přezkoumat soudem v rámci správního soudnictví.

V ostatních případech správního řízení podle zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu je odvolacím orgánem proti rozhodnutí OÚ Červenka opět Krajský úřad Olomouckého kraje.

Odvolání proti rozhodnutí může podat jen účastník řízení a to většinou do 15 dnů od jeho doručení přes OÚ Červenka.

12. Formuláře

Veřejné dokumenty - Formuláře k tisku

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Zdroje informací:

14. Nejdůležitější předpisy:

(všechny dostupné v sekci Veřejné dokumenty - Obecní vyhlášky)

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Červenka
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o veřejném pořádku
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov, bytů a obecního bytového fondu
 • Vyhláška 1/2010 o místním poplatku za výherní automat
 • Vyhláška 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
 • Vyhláška 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Vyhláška 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Vyhláška 3/2007 o školských obvodech
 • Vyhláška 1/2006 o závazné části 1. změny územního plánu
 • Vyhláška 1/2001 o závazné části územního plánu obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Úhrady jsou poskytovány zdarma

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Momentálně nejsou k dispozici žádná usnesení.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou k dispozici žádné vzory.

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106 za rok 2015

 

Svátek slaví

Kalendář akcí

<< Únor 2017 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3
2728     

Nejbližší akce

No current events.